Μας μίλησε για την τοπική Ιστορία, ήθη και έθιμα του τόπου μας και τα παιδικά βιώματα!
Στο τέλος κατασκευάσαμε και τον “Λάζαρο ” και τραγουδήσαμε τα σχετικά κάλαντα στην πλατεία της πόλης!!