Με το σύνθημα ΄΄ ΠΑΙΖΩ- ΜΑΘΑΙΝΩ- ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ΄΄ το
σχολείο μας υλοποιεί Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής με σκοπό
οι μαθητές να ενημερωθούν και να γνωρίσουν τους κανόνες κυκλοφορίας είτε ως
πεζοί, είτε ως ποδηλάτες με ασφάλεια, καθώς και την συμπεριφορά που πρέπει να
έχουν ως επιβάτες κάποιου οχήματος.
Στο πλαίσιο αυτό των δραστηριοτήτων, εντάχθηκε και η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θέρμου.
Σε μια μικρογραφία του αστικού και υπεραστικού ιστού, οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την οριζόντια και κάθετη σήμανση και να
γνωρίσουν κανόνες για ασφαλής τρόπους διέλευσης δρόμου ως πεζοί η ως
ποδηλάτες.