Στο πλαίσιο του project «Σχολείο και κοινότητα», όπου δραστηριοποιείται το σχολείο μας την φετινή χρονιά, οι μαθητές της Γ τάξης δημοτικού με συνεργασία με τoυς εκπαιδευτικούς υλοποίησαν τις παρακάτω δράσεις :

  • Επισκέψεις σε υπηρεσίες του Δήμου ,όπου οι μαθητές γνώρισαν από τους εργαζόμενους τι υπηρεσίες προσφέρει η κάθε δομή.
  • Επίσκεψη στο Δημαρχείο, όπου οι μαθητές συζήτησαν για τον τόπο τους , ενημερώθηκαν για προβλήματα και προοπτικές της κοινωνίας τους.
  • Συνέντευξη από το Δήμαρχο κ. Κωνσταντάρα Σπύρο !
  • Σε τελικό στάδιο οι μαθητές δημιούργησαν μια σχολική εφημερίδα όπου αποτυπώνουν όλα τα παραπάνω μέσω φωτογραφιών, ζωγραφιών και κειμένων. Ακόμη συνέλεξαν πληροφορίες από το διαδίκτυο αλλά και από τον οικογενειακό τους κύκλο για τον τόπο τους και μας τα παρουσίασαν.

Σκοπός του συγκεκριμένου project ήταν μέσω δράσεων εξωστρέφειας, παρουσιάσεις κειμένων, εμπλοκή με φορείς, οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αναπτύσσοντας κοινωνική συνείδηση και κοινωνικοποίηση. Επιπλέον η ενασχόληση τους με την δημιουργία της εφημερίδας ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση και την αγάπη για τον τόπο τους.