ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας προχώρησε στην τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στην Α’ και Β’ Τάξη, με προοπτική να τοποθετηθούν μελλοντικά και στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας. Οι διαδραστικοί πίνακες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των μαθητών και των εκπαιδευτικών και  μπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διάφορους τρόπους όπως : Κρατούν αμείωτη την…

Περισσότερα