Κάνοντας κλικ στο όνομα του δασκάλου ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης (Chrome, Mozilla κτλ.). Ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα πατάμε κάθε φορά και στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό , για να εισέλθουμε στην τάξη του.
Στην σελίδα που θα μας εμφανιστεί, μας ρωτάει το τρόπο που θα συνδεθούμε. Επιλέγουμε Join from your browser


Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνουμε το ονοματεπώνυμο του μαθητή και πατάμε ΝΕΧΤ. Δεν συμπληρώνουμε το email. Το αφήνουμε κενό.


Την πρώτη φορά που θα μπούμε πρέπει να πατήσουμε επιτρέπεται στο παράθυρο που θα μας εμφανίσει. Αν δεν το πατήσουμε δεν θα λειτουργεί το μικρόφωνο και η κάμερά μας.

Τέλος για να μπούμε στην τάξη πατάμε Join Meeting

Αφήστε σχόλιο