Οδηγίες εισόδου στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

Κάνοντας κλικ στο όνομα του δασκάλου ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης (Chrome, Mozilla κτλ.). Ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα πατάμε κάθε φορά και στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό , για να εισέλθουμε στην τάξη του.Στην σελίδα που θα μας εμφανιστεί, μας ρωτάει το τρόπο που θα συνδεθούμε. Επιλέγουμε Join from your browser Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνουμε το ονοματεπώνυμο…

Περισσότερα