ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, ημέρα λήξης των μαθημάτων μόνο  οι μαθητές θα προσέλθουν να παραλάβουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο τους βαθμούς Γ τριμήνου και τους Τίτλους Προόδου και Σπουδών ως εξής : Ώρα 8:15 : Θα προσέλθουν όλοι οι μεταφερόμενοι με λεωφορεία και ταξί μαθητές. Αποχώρηση στις 9:00 Ώρα 9:30 :…

Περισσότερα