ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση της βαθμολογίας Β’ Τριμήνου των μαθητών-τριών της Γ’,Δ’,Ε’ και Στ’ τάξης, θα σταλεί σε κλειστό φάκελο με τους μαθητές του Σχολείου.

            Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών-τριών  της Α’ και Β’ τάξης, μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων!

            Η επίδοση της βαθμολογίας του Γ’ Τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου και τίτλων σπουδών των μαθητών-τριών θα γίνει με τον ίδιο τρόπο (σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή-τριας) την ημέρα λήξης των μαθημάτων.

            Για τους μαθητές-τριες που απουσιάζουν από το Σχολείο, η βαθμολογία του Β’ και Γ’ Τριμήνου, καθώς και οι τίτλοι προόδου και σπουδών , θα δοθούν στους γονείς  την τελευταία ημέρα (Παρασκευή 26 Ιουνίου), από το χώρο του Σχολείου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Χριστόπουλος Γεώργιος

Αφήστε σχόλιο