Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Από Δευτέρα 1 Ιουνίου επαναλειτουργεί το Σχολείο μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. .

Οι τάξεις και τα τμήματα θα χωριστούν σε υποτμήματα. Τα πρώτα υποτμήματα (Α) κάθε τάξης θα προσέλθουν Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και τα δεύτερα (Β) Τρίτη-Πέμπτη. Αντιστρόφως θα προσέρχονται τις επόμενες εβδομάδες.

Ο χωρισμός των τμημάτων θα γίνει κατ’ αρχήν αλφαβητικά, λαμβάνοντας υπόψιν όμως τα αδέρφια που φοιτούν σε δομή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως και τον αριθμό μαθητών που μεταφέρονται με λεωφορεία και ταξί.

Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων θα σας ειδοποιήσουν αύριο  Παρασκευή, για το τμήμα του παιδιού σας, αλλά και για τις ημέρες που θα έρχεται.

Εάν κάποιος γονέας δεν στείλει το παιδί του στο Σχολείο, γιατί υπάρχει στο σπίτι άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να το δηλώσει με βεβαίωση στον Διευθυντή του Σχολείου και οι εκπαιδευτικοί θα του στέλνουν τα μαθήματα μέσω της ψηφιακής τάξης, που δημιουργήσαμε,  με τους ίδιους κωδικούς που είχατε έως τώρα.

Σας ενημερώνουμε, ότι οι  βρύσες θα παραμείνουν κλειστές ύστερα από οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ , γι’ αυτό οι μαθητές θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους μπουκαλάκια με νερό!!.

Ο Διευθυντής  του Σχολείου

Χριστόπουλος Γεώργιος

Αφήστε σχόλιο