Διευθυντής

Αναπλ. Διευθυντής

Α’ Τάξη

Β’ Τάξη

Γ’ Τάξη

Δ Τάξη

Ε Τάξη

ΣΤ Τάξη

Τ.Π.Ε

Αγγλικά

Εικαστικά

Μουσική

Γαλλικά

Τμήμα Ένταξης

Παράλληλη

Παράλληλη

Χριστόπουλος Γεώργιος

Πυλαρινός Νεκτάριος

Κουρελή Ευγενία

Παπαστεργίου Νικόλαος

Στεργίου Αντιγόνη

Στεργίου Χρήστος

Πυλαρινός Νεκτάριος

Σιατήρα Βαΐα

Τραγουλιάς Ηλίας

Βλάμης Γεώργιος

Παπασάικας Γεώργιος

Βάτσιος Νικόλαος

Βάρσου Αθανασία

Κούντρας Ανδρέας

Γούλα Αντωνία

Παναγιωτίδου Θεοδώρα