Διευθυντής

Υποδιευθυντής

Α’ Τάξη

Β’ Τάξη

Γ’ Τάξη

Δ Τάξη

Ε1 Τμήμα

Ε2 Τμήμα

ΣΤ1 Τμήμα

ΣΤ2 Τμήμα

Τ.Π.Ε

Αγγλικά

Γυμναστική

Παράλληλη

Παράλληλη

Τμήμα Ένταξης

Χριστόπουλος Γεώργιος

Τσαρούχης Αντώνιος

Παπαστεργίου Νικόλαος

Σιατήρα Βαΐα

Στεργίου Αντιγόνη

Πυλαρινός Νεκτάριος

Κουρελή Ευγενία

Κοσμά Ελένη

Στεργίου Χρήστος

Τσαρούχης Αντώνιος

Τραγουλιάς Ηλίας

Ντελή Μαρία

Βασιλείου Παναγιώτα

Ντρέλλια Δήμητρα

Κρομμύδα Κωνσταντίνα

Καρκαντζός Γεώργιος