Διευθυντής

Αναπλ. Διευθύντρια

Α’ Τάξη

Β’ Τάξη

Γ’ Τάξη

Δ Τάξη

Ε Τάξη

ΣΤ1 Τμήμα

ΣΤ2 Τμήμα

Τ.Π.Ε

Αγγλικά

Εικαστικά

Μουσική

Θεατρική Αγωγή

Γαλλικά

Τμήμα Ένταξης

Παράλληλη

Παράλληλη

Χριστόπουλος Γεώργιος

Κοσμά Ελένη

Κουρελή Ευγενία

Παπαστεργίου Νικόλαος

Στεργίου Αντιγόνη

Στεργίου Χρήστος

Σιατήρα Βαΐα

Κοσμά Ελένη

Πυλαρινός Νεκτάριος

Τραγουλιάς Ηλίας

Βλέμης Γεώργιος

Κωνσταντοπούλου Μέρσα

Τζογάνης Σπύρος

Γλωσσίδη Σοφία

Πιλτσή Αικατερίνη

Καρκαντζός Γεώργιος

Ντρέλλια Δήμητρα

Σουφρα Ασημίνα