Διευθυντής

Υποδιευθυντής

Α’ Τάξη

Β’ Τάξη

Γ’ Τάξη

Δ1 Τμήμα

Δ2 Τμήμα

Ε1 Τμήμα

Ε2 Τμήμα

ΣΤ1 Τμήμα

ΣΤ2 Τμήμα

Τ.Π.Ε

Αγγλικά

Γαλλικά

Μουσική

Γυμναστική

Παράλληλη

Παράλληλη

Τμήμα Ένταξης

Χριστόπουλος Γεώργιος

Τσαρούχης Αντώνιος

Σιατήρα Βαΐα

Κουρελή Ευγενία

Πυλαρινός Νεκτάριος

Στεργίου Αντιγόνη

Παπαστεργίου Νικόλαος

Στεργίου Χρήστος

Τσούνης Χαράλαμπος

Κοσμά Ελένη

Τσαρούχης Αντώνιος

Τραγουλιάς Ηλίας

Θεοδωροπούλου Σταματία

Ακαρέπη Δήμητρα

Καρτσακλή Σπυριδούλα

Δημάκης Βασίλειος

Ντρέλλια Δήμητρα

Μαραγιάννη Αθανασία

Δημητρέλη Εύη